HG-Nytt

HG-Nytt er eit kort meldingsblad til medlemmene, som
blir sendt ut 2 - 4 gonger uregelmessig over året.  Her vert
omtala årsmøte og styremøter og korte utdrag av andre       
saker, samt varsling av aktuelle fagmøter m.v.

HG-Nytt

Her finn du tidlegare utgåver av HG-nytt:

Nr 50 - april 2023

Nr 49 - 

Nr 48 - april 2022

Nr 42 - desember 2019

Nr 41 - januar 2019

Nr 40 - september 2018

Nr 39 - august 2018

Nr 38 - november 2017

Nr 37 - mars 2017

Nr 36 - februar 2017

Nr 34 - april 2016

Nr 33 - desember 2015

Nr 32

Nr 31 - mars 2015

Nr 30 - februar 2015

Nr 29 - april 2014

Nr 28 - januar 2014

Nr 27 (er merkt med nr 26)

Nr 26 - mars 2013

Nr 24 - februar 2013

Nr 23 12-2011

Nr 11 - april 2008

Nr 3 - juni 2005

Utforming: kandesign