HG-Nytt

HG-Nytt er eit kort meldingsblad til medlemmene, som
blir sendt ut 2 - 4 gonger uregelmessig over året.  Her vert
omtala årsmøte og styremøter og korte utdrag av andre       
saker, samt varsling av aktuelle fagmøter m.v.

HG-Nytt

Her finn du tidlegare utgåver av HG-nytt:

Nr 34 - april 2016

Nr 33 - desember 2015

 

Nr 31 - mars 2015

Nr 30 - februar 2015

Nr 29 - april 2014

Nr 28 - januar 2014

Nr 27 (er merkt med nr 26)

Nr 26 - mars 2013

Nr 24 - februar 2013

Nr 23 12-2011

Nr 11 - april 2008

Nr 3 - juni 2005

Utforming: kandesign